Teraz znajdujesz się tutaj: Strona główna → Kontakt

Kontakt


Stan otrzymanych bonusowych punktów odpowiadający Państwa obrotowi mogą Państwo sprawdzić w każdej chwili pod adresem e-mail manutan@manutan.pl lub pod numerem telefonu 22/ 874 32 65. Odpowiedź gwarantowana w ciągu 24 godzin.

Z radością oczekuję na Państwa wiadomości e-mail

Kinga Karczmarczyk

Dane kontaktowe firmy (organizatora programu Bonus):

Manutan Polska Sp. z o.o.

Manutan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa,

spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydz. XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049166,

numer NIP 5482309884.

Kapitał zakładowy: 850.000 zł. (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

www.manutan.pl

bonus program na www.mojmanutan.pl.