Teraz znajdujesz się tutaj: Strona główna → Regulamin handlowy

Regulamin handlowy


Warunki handlowe PROGRAMU BONUS bowiązującego od 20. 8.2018

1. Program jest przeznaczony dla klientów firmy Manutan Polska Sp. z o.o tj. dla odbiorców towaru. Użytkownikami programu są więc firmy dokonujące zakupu. Nagrody z Programu Bonus są przeznaczone dla klientów w zamian za dokonane przez  nich zakupy. Są więc proporcjonalne do obrotu powstałego z zakupu towaru i usług od Manutan. Użytkownicy Bonus Programu odbierają nagrody za pośrednictwem punktów bonusowych, udzielanych im przez Manutan Polska Sp. z o.o. za dokonane zakupy. Firma zastrzega sobie prawo do nie udzielania punktów za zakup-transakcję, która z przyczyn niezależnych od Manutan była anulowana np. z powodu nieuregulowania zapłaty za zamówiony towar.

2. Naliczanie punktów dla użytkownika programu rozpocznie się od daty zarejestrowania w Bonus Programie.

3. Wartość punktów dla klienta bez podpisanej przez obydwie ze stron umowy wynosi 1 punkt za 12 PLN (zrealizowanego tylko za już zapłacone faktury). Wartość punktów bonusowych dla klientów pod opieką Key Account Managera Manutan wynosi 1 punkt za 24 PLN zrealizowanego obrotu (tylko za już zapłacone faktury). Manutan zastrzega sobie prawo do zmiany wartości punktu bonusowego w stosunku do obrotu.

4. Użytkownik może maksymalnie zgromadzić taką ilość punktów, która odpowiada wartości najdroższej nagrody. Potem nie można kumulować punktów. Po osiągnięciu tego poziomu użytkownik zostanie poproszony przez Manutan Polska Sp. z o.o. o wybranie nagrody, jeżeli tego nie zrobi w terminie 30 dni, to jego punkty zostaną skasowane.

5. Na www.mojmanutan.pl wstępnie zdefiniowano nagrody oraz zamieszczono ich opis. Użytkownik Bonus Programu może wybierać nagrody do wysokości wartości przydzielonych mu punktów. Manutan zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wyjmowania z Bonus Programu nagród według swego uznania, itp.

6. Nagroda zostanie wysłana na adres firmy (nie można podawać adresu prywatnego) podany przez użytkownika w zamówieniu zgodnie z charakterem nagrody za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Nagroda przeznaczona jest dla klienta Manutan - firmy, od użytkownika zależy to, aby postępował z nagrodą zgodnie z wytycznymi i polityką swego pracodawcy. Po zamówieniu nagrody użytkownik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną. Manutan oprócz przesłania potwierdzenia e-mailem nie wystawia do nagród żadnej pisemnej faktury, paragonu itp. w celu zachowania prostoty programu. Zwykły czas dostawy nagrody z Manutan wynosi do 4 tygodni od zamówienia.

7. Jeżeli Manutan ze względu na duże zainteresowanie bądź braku nagrody nie będzie w stanie jej dostarczyć, to zastrzega sobie prawo do dostarczenia nagrody podobnej o takiej samej wartości lub uniwersalnego kuponu upominkowego w wartości nagrody netto.

8. Jeżeli klient Manutan nie dokona zakupów w Manutan w ciągu 4 miesięcy, to wszystkie punkty zostaną skasowane. To samo dotyczy sytuacji, w której na danym  koncie przez okres 4 miesięcy nie zostanie odnotowana żadna zmiana ilości punktów, wtedy Manutan usunie punkty także użytkownikom, którzy przez okres 4 miesięcy nie korzystają ze swego konta poprzez zarejestrowanie i zalogowanie się przy pomocy hasła. Poprzez skasowanie punktów z powodów wymienionych powyżej klient straci do nich prawo.

9.  Klient ma prawo do wyznaczenia preferowanego użytkownika (osoby, na konto której będą doliczane punkty bonus za wszystkie zakupy danego klienta). W innym przypadku punkty będą doliczane zawsze osobie powiązanej z danym zamówieniem.

10.  W przypadku, kiedy Manutan Polska Sp. z o.o.  zastosuje w stosunku klienta rozwiązanie zastępcze punkty Bonus z tego zamówienia nie będą doliczane.

11. Manutan nie udostępnia osobom trzecim danych użytkowników Bonus programu jak również danych o zrealizowanych transakcjach w ramach Bonus Programu. Tylko jeżeli takie zapytanie w formie pisemnej wykona pracodawca użytkownika na konto którego pracownik dokonywał zakupów w firmie, Manutan takie dane udostępni.

12.  W przypadku odesłania nagrody z powrotem do Manutan, opłaty pocztowe w wysokości od 2 do 25 PLN zgodnie z charakterem ponosi użytkownik. Użytkownik może do 14 dni od odbioru nagrody odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym przypadku użytkownik powinien odesłać nagrodę wraz z pisemnym odstąpieniem do Manutan. Punkty następnie zostaną klientowi doliczone ponownie.

13.  Na nagrody (poza art. spożywczymi i materiałami przeznaczonymi do szybkiego zużycia) odnosi się ograniczony okres gwarancji wynoszący 2 lata.  Reklamowany towar użytkownik przęśle na koszt własny do Manutan, a ten w stosownym czasie przyjmie reklamację.

14.  Manutan zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili warunków handlowych Bonus Programu, podobnie do zmiany wartości punktów bonusowych w stosunku do obrotu lub punktową wartość nagród. Manutan o zmianach tych będzie informował użytkownika Bonus Programu na www.mojmanutan.pl z tygodniowym wyprzedzeniem. Manutan zastrzega sobie prawo do zlikwidowania w przyszłości Bonus Programu, z tym że pozostawi 60-cio dniowy okres na odebranie nagród za dotąd otrzymane punkty.

Niniejsze warunki handlowe zastępują reguły Bonus Programu obowiązujące od 20. 8.2018 i wchodzą w życie 20. 8.2018.